Jak przygotować sieczkarnię do zbioru kukurydzy?

Dobór odpowiednich ustawień, wybór zgniatacza ziarna (Corn-Crackera), czy zamiana noży oraz przebudowa bębna nożowego to tylko kilka ważnych działań, które pozwolą nam optymalnie przygotować sieczkarnie do zbioru kukurydzy. Podpowiadamy wraz z ekspertami CLAAS na jakie elementy należy zwrócić uwagę.

Przełom sierpień to okres przygotowań do zbiorów kukurydzy, nieodzownie związana z tym jest modernizacja naszych sieczkarni, które do tej pory dostosowane były do zbioru traw. Przy obecnym zaawansowaniu maszyn, wskazane jest, aby to autoryzowany serwis przygotowywał maszyny do sezonu, ma do tego specjalistyczne narzędzia do diagnozy i naprawy, między innymi narzędzie serwisowe w postaci programu Inspection Pilot. „Aby maszyna mogła pracować bez zakłóceń i z maksymalną wydajnością musi być przygotowana do pracy przez wykfalifikowanych mechaników. Rzadko zdarza się bowiem, że operator czy właściciel maszyny posiada tak zaawansowaną wiedzę techniczną jak autoryzowany serwis” – mówi Tomasz Markisz, ekspert CLAAS Polska. Zobaczmy więc, na przykładzie sieczkarni CLAAS Jaguar, jaki zakres czynności powinniśmy zlecić w serwisie by odpowiednio przystosować maszynę do zbioru kukurydzy.

Modyfikacja obudowy i ustawień walcy wciągających

Głównym zadaniem serwisu jest przygotowanie zespołu wciągania tak aby bardziej agresywnie pobierał ściętą kukurydzę oraz by pobrane kolby nie wypadały zaraz po ich wciągnięciu. Z tego też powodu zdemontowaniu muszą ulec plastikowe listwy zabezpieczające górny walec przed kamieniami oraz należy zamontować osłonę pod walec detektora metalu. To właśnie ta osłona zapobiega wypadaniu kolb kukurydzy pomiędzy dolnymi walcami, brak osłony umożliwia wypadanie kamieni pobranych w trakcie zbioru traw. Następnie serwis powinien wykonać prace związane z regulacją docisku – „Ważne jest to, by sprężyny dociskające walce zostały odpowiednio ustawione, dzięki temu poprawimy wciąganie kukurydzy podczas zbioru i zachowanie wymaganej długości cięcia” – omawia działania Tomasz Markisz – „Nie możemy też zapomnieć o tym, że ustawienie odpowiedniej długości sieczki, ma ogromne znaczenie dla uzyskania wysokiej jakości kiszonki i dzięki temu maksymalnego wzrostu masy bydła, produkcji mleka czy optymalnych efektów w biogazowni” – dodaje.

Przygotowanie bębna nożowego

W pierwszym rzucie prace serwisowe, zaraz po zdemontowaniu dna bębna nożowego powinny skupić się na odpowiednim ustawieniu stalnicy i zamontowaniu noży – uzyskamy dzięki temu długi czas eksploatacji oraz prawidłowe parametry cięcia kukurydzy. Dla niektórych modeli bębna, możliwe jest zmniejszenie ilości noży, aby uzyskać odpowiednią długość sieczki, należy pamiętać o wymianie śrub mocujących i o odpowiednim dokręceniu, zamontowane noże należy naostrzyć (należy przeprowadzić także kontrolę kamienia ostrzącego). Po mocowaniu wszystkich elementów ważne jest wykonanie, za pomocą specjalnego urządzenia, pomiaru odstępu stalnicy od noży zapewniając dzięki temu równy odstęp gwarantujący prawidłowe cięcie kukurydzy. „Warto tutaj nadmienić, że częstsze ostrzenie noży tnących nie wpływa na szybkość ich zużycia” – komentuje Markisz.

Po takich ustawieniach pracownik serwisu dealera CLAAS zamontuje w odpowiedniej odległości od noży oczyszczone już dno bębna nożowego i ustawi blachę prowadzącą. Prawidłowy odstęp dna od noży oraz optymalne ułożenie blachy wpływają na przepływ pociętego materiału w kierunku Corn-Crackera.

Odpowiedni Corn-Cracker

Bardzo ważne jest by dopasować rodzaj zgniatacza ziarna (Corn-Crackera) do przeznaczenia ciętej kukurydzy, prawidłowa obróbka sieczki zwiększa bowiem efektywność późniejszego jej wykorzystania. Należy poddać dokładnej kontroli stan walców oraz odpowietrzyć układ regulacji odstępu między nimi, a także sprawdzić nominalny odstęp walców. Ustawienie nominalne zapobiega przypadkowej kolizji między walcami. Na końcu po montażu musimy podłączyć układ elektryczny i układ smarowania. Brak smarowania bardzo szybko doprowadzi do zniszczenia podzespołu zgniatacza.

Optymalna kalibracja wyrzutu sieczki

Wpływ na odpowiedni wyrzut sieczki mają dwa elementy: przyspieszacz wyrzutu oraz tunel wyrzutowy. W tym pierwszym poza ustawieniem wymaganej wielkości szczeliny, co zapewni zwiększenie siły wyrzutu sieczki warto także zastosować zębate łopatki wyrzutowe. Duża ilość sieczki wymaga zębatych łopatek, które w kukurydzy są bardziej efektywne od gładkich. Z kolei przy regulacji tunelu wyrzutowego skupiamy się głównie na długości tunelu względem szerokości przyrządu tnącego, dostosowaniu systemu AUTO FILL do wybranej wcześniej długości i na zmianie zasięgu wyrzutu sieczki (przestawienie końcówki tunelu na zbiór kukurydzy).

 Montaż przystawki do kukurydzy

Po podłączeniu przystawki do zbioru kukurydzy do sieczkarni CLAAS JAGUAR, serwis wykona także kilka czynności regulacyjnych celem przygotowania jej do efektywnej pracy. Regulacji zostaną poddane skrobaki talerzy (co ma wpływ na odpowiedni przepływ masy) oraz rozdzielacze i nakładki rozdzielające kukurydzę (dzięki czemu możliwe jest prawidłowe wprowadzenie i przygotowanie do cięcia kukurydzy).

„Nie możemy także zapomnieć o kontroli noży tnących, ich zły stan spowoduje nieprawidłowe cięcie i mocne poszarpanie łodyg. Ważna jest także regulacja płóz ślizgowych, które odpowiadają za wysokość cięcia” – zwraca uwagę ekspert CLAAS.

CEBIS – inteligentne serce sieczkarni

Po wykonaniu wszystkich czynności mechanicznych, serwis dealera CLAAS zajmie się następnie w terminalu pokładowym CEBIS, kalibracją wszystkich parametrów sieczkarni. Sprawdzeniu i ustawieniu podlegać będą następujące elementy:

  1. wybór i kalibracja przyrządu roboczego/ustawienie pozycji roboczej (prawidłowa praca systemu CONTUR, liczenia powierzchni, systemu dodatków do kiszonki)
  2. kalibracja CRUISE PILOT (prawdziwe wskazania wagi ciętej masy przepływającej przez maszynę)
  3. ustawienie odpowiedniej ilości noży tnących (uzyskanie rzeczywistej długość cięcia)
  4. wstępne ostrzenie noży i ustawienie odstępu stalnicy (zwiększenie żywotności stalnicy i noży, zachowana długość cięcia)
  5. kalibracja tunelu wyrzutowego (wykorzystanie pełnego zakresu pracy tunelu)
  6. ustawienie dawkowania dodatków do kiszonki (prawidłowy proces zakiszania)
  7. ustawienie długości sieczki
  8. ustawienie szczeliny CORN-CRACKERA (prawidłowa szczelina to prawidłowa kondycja sieczki)
  9. ustawienie parametrów AUTO FILL (prawidłowy załadunek, wykorzystanie objętości przyczepy)
  10. ustawienie ciśnienia w oponach (zachowanie minimalnego nacisku na podłoże z jednoczesnym maksymalnym uciągiem)                                                                                                                              

Serwis dealera CLAAS przygotowany na okres przed sezonem

W przebudowie sieczkarni ze zbioru traw do zbioru kukurydzy warto skorzystać z fachowej pomocy serwisu autoryzowanego dealera. „Przygotowanie maszyn we własnym zakresie, może skutkować ograniczeniem wydajności, zwiększonym zużyciem paliwa, czy przestojami maszyny spowodowanymi awariami, których można było uniknąć, to prowadzi do niepotrzebnego zwiększenia kosztów eksploatacji maszyny” – komentuje Markisz. Zachęcamy więc właścicieli sieczkarni CLAAS do korzystania z autoryzowanych serwisów. Eksperci serwisowi autoryzowanych dealerów przechodzą cyklicznie serie szkoleń w Akademii CLAAS, aby byli przygotowani do obsługi maszyn CLAAS na okres przed sezonem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *