Agro Sznajder Sp. z o.o.

ul. Towarowa 9
10-416 Olsztyn 
Polska
Tel.:  89 537 53 00
Email: agrosznajder@agrosznajder.pl

Osoby upoważnione do reprezentacji firmy:
Prezes Zarządu - Robert Kukuła

Nr rejestru handlowego 0000356900

Sąd właściwy: SĄD  REJONOWY  W OLSZTYNIE, VIII  WYDZIAŁ GOSPODARCZY  KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

NIP: 739 378 63 94